Ime: 
Leopold
Prezime: 
Poljaković-Pajnik
Naučno zvanje: 
viši naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Funkcija: 
pomoćnik direktora
Oblasti: 
Zaštita šuma – entomologija