Projekat finansiran od strane Evropske unije

 

 

Naziv projekta: Improving Floodplain Forest Management along the Danube in the HU-SRB-CBC area – SafeForest

 

Program: IPA HUSRB/1903/11/0070

Početak: 01.10.2019

Završetak: 31.03.2022

Vrednost projekta: 354.121,61 EUR

EU doprinos: 301.003,36 EUR

Sopstveno kofinansiranje: 11.955,00 EUR

 

Rizik od poplave u regionu je jedan od najvećih u Evropi. Zbog klimatskih promena, učestalosti i obima poplava očekuje se porast poplava u budućnosti.

Aktivnosti u vezi gazdovanja šumama u šumama i vodnim staništima plavnih područja duž Dunava značajno su pogođena nivoom vode i poplavnim događajima. Planiranje poslovanja u poplavnim područjima (pošumljavanje, seča šuma) i aktivnosti od javnog interesa (turizma, poput lova i ribolova) u tim okolnostima zavisi od razumevanja dinamike voda i lokalna ograničenja ili mogućnosti povezane sa vodnim događajima.

 

Glavni cilj projekta

je povećati sposobnost pravovremenog reagovanja na moguće štete koje izazivaju poplave u šumama u Mađarskoj i Srbiji i pružanje rešenja koje omogućava razvoj i održavanje sistema za efikasne prognoze i upozorenja.

Projekat će se izvoditi na dva šumska plavna područja u Marsarskoj i Srbiji (Koviljsko-Petrovaradinski Rit) smeštena uz Dunav, u okviru UNESCO rezervata Mura-Drava-Dunav.

Ukupna površina šuma koja će biti pokrivena je 2614 (Mađarska) +1079 (Srbija) = 3693 hektara.

Zasnovan na digitalnom modelu terena dobijenom istraživanjem LiDAR i periodičnim evidencijama nivoa vode i njegove dinamike, model poplave će se razviti u obliku veb platforme namenjene krajnjim korisnicima za pravovremeno planiranje aktivnosti u šumama proučavanih područja, kao što su pošumljavanje, gajenje šuma, sječa šume, zaštita divljači, itd.

Uspostavljanje veb portala zasnovanog na sistemu ranog upozoravanja na poplave i dinamiku vode omogućiće blagovremeno planiranje i sprovođenje aktivnosti kao što su fiksiranje stovarišta drveta, korišćenje šuma, evakuacija divljih životinja, upravljanje staništima, planiranje gazdovanja, itd.