Naziv: 
Integrisani sistem za detekciju i estimaciju raѕvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu (III44003)
Tip projekta: 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Početna godina: 
2011
Završna godina: 
2019