Ime: 
Mirjana
Prezime: 
Stevanov
Naučno zvanje: 
naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Šumarska politika i ekonomika