Ime: 
Marko
Prezime: 
Stojanović
Naučno zvanje: 
istraživač saradnik
Stručno zvanje: 
master šumarstva
Oblasti: 
Gajenje šuma