U periodu od 29.09.2019 do 05.10.2019. godine Južna Amerika je po prvi put bila domaćin IUFRO svetskog kongresa (XXV IUFRO World Congress 2019 "Forest Research and Cooperation for Sustainable Development"), koji se održava na svakih pet godina. Ove godine Brazil je ugostio tri hiljade istrazivača iz celog sveta u višemilionskom gradu Koritibi, u južnoj brazilskoj republici Parani. 

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je sa uspehom predstavio rezultate istraživanja na temu "Prediction of tree-ring widths using climate data time-series modeling approach", autora: Dejan B. Stojanović, Milena Kresoja, Tom Levanič, Bratislav Matović, Vladimir Đurđević, Saša Orlović, Srđan Stojnić, Mirjana Stevanov.

Sledeći IUFRO kongres održaće se u Stokholmu (Švedska) 2024. godine. 

 

Datum: 
2019 10 05