U prostorijama Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, 13. maja 2019. godine održan je prvi projektni sastanak partnera na projektu “Natural Selfness (NATESS)“. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnera na projektu: opštine Irig, organizacije Mora-Turist iz Morahaloma, nevladine organizacije „Irig moj grad“, kao i predstavnici organizatora: prof. dr Saša Orlović, dr Saša Pekeč, dr Marko Kebert, Lazar Kesić i Martina Zorić. 

Projekat NATESS sufinansiran je od strane Evropske Unije iz fonda Interreg IPA prekogranična saradnja Srbije i Mađarske i ima za cilj poboljšanje društva kroz racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa. 

 

Datum: 
2019 05 13