Naziv: 
Konsalting usluge iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda")
Tip projekta: 
Saradnja sa privredom - nacionalni parkovi, gradovi i javna preduzeća
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018