Name: 
Dejan
Surname: 
V. Stojanović
Scientific title: 
viši naučni saradnik
Professional title: 
dipl. ing. šumarstva za obradu drveta
Fields of research: 
Entomologija
Biodiverzitet
Taksonomija
Unapređenje prirodnih vrednosti zaštićenih područja prirode
Ekologija Lepidoptera i Coleoptera