Name: 
Saša
Surname: 
Orlović
Scientific title: 
naučni savetnik
Professional title: 
dipl. ing. šumarstva
Function: 
direktor
Fields of research: 
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Agrošumarstvo
Semenarstvo i rasadničarstvo
Šumski genetički resursi