Prof. dr Saša Orlović, dipl. ing. šumarstva
(direktor)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo, Šumski genetički resursi
sasao@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Zoran Galić, dipl. ing. šumarstva
(pomoćnik direktora)
Pedologija, Ekologija šuma, Agrošumarstvo
galicz@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Andrej Pilipović, dipl. ing. šumarstva
(pomoćnik direktora)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Fiziologija biljaka, Fitoremedijacija
andrejp@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Srđan Stojnić, dipl. ing. šumarstva
(zamenik direktora)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo, Šumski genski resursi
stojnics@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Leopold Poljaković-Pajnik, dipl. ing. šumarstva
(pomoćnik direktora)
Zaštita šuma – entomologija
leopoldpp@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Dejan Stojanović, master ekologije
(pomoćnik direktora)
uticaj klimatskih promena na šume, dendrohronologija, daljinska detekcija
dejan.stojanovic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Vladislava Galović, dipl. ing. hortikulture

Biotehnologia, molekularna genetika
galovic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Branislav Kovačević, dipl. ing. agronomije

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo, Šumski genski resursi
branek@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Siniša Andrašev, dipl. ing. šumarstva

Prirast šumskog drveća, Gajenje šuma
andrasev@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Pekeč Saša, dipl. ing. šumarstva

Pedologija, Ekologija šuma
pekecs@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Predrag Pap, dipl. ing. šumarstva

Zaštita šuma – fitopatologija
papp@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Verica Vasić, dipl. ing. zaštite bilja

Fitofarmacija, herbologija
vericav@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Miroslav Marković, dipl. ing. šumarstva

Zaštita šuma – fitopatologija
miroslavm@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Milan Drekić, dipl. ing. šumarstva

Zaštita šuma – entomologija
mdrekic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Bratislav Matović, dipl. ing. šumarstva

Planiranje gazdovanja šumama, Inventura šuma, Šumarska biometrika
bratislav.matovic@gmail.com

Više informacija...
dr sci Marina Katanić, dipl. biolog

Mikrobiologija, Fitoremedijacija
katanicm@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Mirjana Stevanov, dipl. ing. šumarstva

Šumarska politika i ekonomika
mzavodj@gwdg.de

Više informacija...
dr sci Marko Kebert, master biohemije

Biohemija
kebertm@uns.ac.rs

Više informacija...
dr bioloških nauka Dejan V. Stojanović, dipl. ing. šumarstva za obradu drveta

Entomologija, biodiverzitet, taksonomija, sistematika, unapređenje prirodnih vrednosti zaštićenih područja prirode, ekologija lepidoptera i coleoptera
dvstojanovic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Milica Zlatković, dipl. ing. šumarstva

fitopatologija, mikologija, molekularna filogenetika gljiva
milica.zlatkovic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr sci Marko Stojanović, master šumarstva

Gajenje šuma
markostjc@gmail.com

Više informacija...
Lazar Kesić, master biologije

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Fiziologija biljaka
kesic.lazar@uns.ac.rs

Više informacija...