У разговору за портал НС Уживо, проф. др Саша Орловић истиче да се данас струка поштује више него икада. Текст преносимо у целости.

 

Професор Пољопривреног факултета у Новом Саду доктор Саша Орловић посветио је живот зеленилу и његовом значају за човека, а у разговору за НС Уживо открива шта је најбоље што је у Новом Саду урађено када је реч о зеленим оазама, као и о каквим још пројектима машта.

Шеф Катедре за хортикултуру и пејзажну архитектуру професор Орловић  каже да одговорност према будућности значи да пажљивим односом према природи кроз очување и одрживо коришћење природних ресурса обезбеђујемо да и будуће генерације имају чисту и здраву животну средину.

-Шуме као изузетно важни делови природе су велики извор кисеоника, чистог ваздуха, пречишћавају загађене воде, чувају и повећавају биодиверзитет. Зато повећањем површина под шумама, садњом дрвећа повећавамо све набројане функције, каже Орловић.

Он истиче да решења у новом ГУП-у утврђују минимално дозвољено процентуално учешће зеленила у односу на површине парцела или комплекса.

- Сви будући комплекси као и појединачне парцеле имаће обавезу повећања озелењавања високом вегетацијом (дрвећем), минимум 60%. Повећање јавних зелених површина у односу на важећи ГУП је за више од 180 хектара, подсећа Орловић.

 

Градоначелник Вучевић најзаслужнији што се струка цени 

Како сматра, велики успех Новог Сада је оснивање савета који се бави зеленилом, а истиче и активности наставника и сарадника Катедре за пејзажну архитектуру и хортикултуру Пољопривредног факултета и истраживача Института за низијско шумарство и животну средину.

- Омогућено је укључивање струке у активности на пројектовању, подизању и одржавању зелених површина у Новом Саду. То се огледа у томе што се пројекти и планови прегледају у циљу оптималног избора биљних врста као и технологије оснивања зеленила, каже Орловић и оцењује да је градоначеник Новог Сада Милош Вучевић најзаслужнији што се више него икад поштују ставови струке.

Орловић као важан корак оцењује и акредитацију дуалног студијског програма Пејзажна архитектура, што ће омогућити да најбољи студенти половину наставе имају у ЈП Урбанизам, ЈКП Градско зеленило и ЈКП Лисје где ће у пракси стицати знања и искуства, па и допринети увођењу нових приступа и технологија у јавна предузећа.

- Веома је важно и увођење заливних система у паркове и дрвореде што је услов да имамо виталне и функционалне зелене површине, сматра Орловић.

 

Грађани морају да швате да је зеленило наше да сви треба да га чувамо  

Како наш саговорник истиче, неопходно је додатно унапредити одржавање зелених површина, пре свега јачањем људских и техничких капацитета ЈКП Градско зеленило јер се зелене површине повећавају, а изазови промена, пре свега климатски, све су већи.

 

Отпадне воде које не садрже хемикалије може се у летњи месецима користити за заливање

- Потребно је да радимо и на свести грађана да преовлада шватање да је то зеленило наше и да сви треба да га чувамо и одржавамо. Циљ нам је да то зеленило буде здраво и витално јер тада најбоље обавља своје функције (санитарно-хигијенску, естертко-декоративну…). Зашто не бисмо током лета када су сушни месеци отпадну воду која не садржи детерженте, хемикалије, кориситили да залијемо биљку испред куће, зграде? Тако бисмо помогли биљакама када им је помоћ заиста потребна, каже он.

Када је реч о будућности Новог Сада, Орловић има јасну слику:

- Данас Нови Сад има нешто преко 90 000 стабала на зеленим површинама, а маштам о Новом Саду који ће имати 200000 стабала и Централ парк. Маштам о Новом Саду који ће имати делове паркова који ће бити основани од врста које испуштају највише испарљивих једињења и највише доприносе људском здрављу, поручује он.

Подсећамо, Централ парк ће заузимати простор око ранжирне станице.

- Површински ће бити импозантан, а пешачком пасарелом биће спојен са новим парком између Детелинаре и Новог насеља, истакао је пре неколико дана градоначелник Новог Сада Милош Вучевић.

 

Извор: НС Уживо

 

Datum: 
2022 03 25