Име: 
Марина
Презиме: 
Миловић
Научно звање: 
виши научни сарадник
Стручно звање: 
дипл. биолог
Имејл: 
Области: 
Микоризе шумског дрвећа
Фиторемедијација