Име: 
Андреј
Презиме: 
Пилиповић
Научно звање: 
виши научни сарадник
Стручно звање: 
дипл. инж. шумарства
Имејл: 
Области: 
Генетика и оплемењивање шумског и украсног дрвећа
Физиологија биљака
Фиторемедијација