Име: 
Владислава
Презиме: 
Галовић
Научно звање: 
научни саветник
Стручно звање: 
дипл. инж. хортикултуре
Имејл: 
Области: 
Биотехнологија
Молекуларна генетика