Служба за планирање и газдовање шумама Шумског газдинства Сремска Митровица организовала је 22.02.2022. године радну акцију чији је циљ био оснивање огледа којим ће се наставити започете активности на проучавању примене различитих типова садње у оснивању клонских засада црних топола.

Радна акција је реализована на подручју Шумске управе Купиново, а значајан допринос оснивању огледа дали су и истраживачи Института за низијско шумарство и животну средину, који су се активно укључили у акцију.

Важно је истаћи да је ово друга по реду акција коју су заједно реализовале колеге из Шумског газдинства Сремска Митровица и Института за низијско шумарство и животну средину, што сведочи о блиској сарадњи између ЈП Војводинашуме и Института у решавању проблема од општег интереса за шумарство Републике Србије. Подсећања ради, прва радна акција била је организована крајем 2020. године, и о њој можете више прочитати на следећем ЛИНКУ.

 

 

Datum: 
2022 02 23