По „Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године“ Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине предложени пројекат тима који броји осам истраживача са Института за низијско шумарство Универзитета у Новом Саду је рангиран као други у групи „Биотехнологија и пољопровреда“ са укупно 91 бодом.

Пројекат под називом „Утицај специфичних услова урбане средине на виталност дрвореда“ се фокусира на најугроженију и најраспрострањенију групу урбаног зеленила – дрвореде. У планираном четворогодишњем периоду (2021-2024), пројекни тим ће се бавити проучавањем синергистичког утицаја различитих ксенобиотика и климатских екстрема на дрвеће, као и њиховом реконструкцијом и мониторингом у урбаним условима на територији Града Новог Сада у циљу бољег разумевања односа између антропогених загђивача, све чешћих климатских екстрема и могућности адаптације и прилагођавања дрвећа на све екстремније климатске услове користећи методе дендрохронологије и дендрохемије.

Чланови пројекног тима су: 

др Саша Костић, научни сарадник (руководилац пројекта);
Проф. др Саша Орловић, научни саветник (члан);
др Бранислав Ковачевић, научни саветник (члан);
др Дејан Б. Стојановић, виши научни сарадник (члан);
др Саша Пекеч, виши научни сарадник, (члан);
др Марко Кеберт, виши научни сарадник (члан);
маст. Мартина Зорић, истраживач сарадник (члан);
маст. Лазар Кесић , истраживач сарадник (члан).

 

Datum: 
2021 12 24