Naša vizija

Liderska pozicija u kreiranju i primeni novih tehnologija u šumarstvu i agrošumarskim sistemima

Naša misija

Da obezbedimo rezultate istraživanja koji omogućavaju razvoj novih i unapređenje postojećih tehnologija, proizvoda i usluga u oblasti šumarstva i zaštite životne sredine, kao i da pružamo informacije i znanje, spajamo proizvođače i krajnje korisnike, pomažemo stanovništvu u svakodnevnom životu

Najnoviji međunarodni projekti

  • COST action CA18201 - An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century (ConservePlants)
  • COST action CA18111 - Genome editing in plants - a technology with transformative potential
  • COST action CA18134 - Genomic biodiversity knowledge for resilient ecosystems (G-BIKE)
  • Managing forests for climate change
  • Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (REFOCuS)
  • Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve (REFOCuS)
  • IPA Cross-border cooperation Hungary-Serbia: A new approach in rural ethno- and ecotourism: capacity and competence development (AREeCcDev)
  • Forest management scenarios for adaptation and mitigation (FORMOSAM)
  • COST action CA15223: Modifying plants to produce interfering RNA (iPLANTA)
  • COST Action CA15226: Climate-smart forestry in mountain regions (CLIMO)